|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

NGÀY 31/8/2017 LÀ HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ SÁNG TẠO VÀ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC, NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG NAM
Ngày đăng: 06/06/2017 .Lượt xem: 814 lượt.
Thực hiện Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2025; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam thông báo thực hiện hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam, như sau:1. Đối tượng: Tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Quảng Nam có công trình, tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể đăng ký hỗ trợ nhiều công trình, tác phẩm.

2. Công trình, tác phẩm: Bao gồm các thể loại thơ (tập thơ, trường ca); văn xuôi (tập ký, tập truyện, tiểu thuyết, nghiên cứu, lý luận, biên khảo, dịch thuật, sưu tầm, phê bình văn học); các tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo về văn hóa, danh nhân, về vùng đất và con người Quảng Nam chưa được công bố, xuất bản.

Đối với các công trình, tác phẩm viết về Quảng Nam đã được tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Đất Quảng, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng quốc gia, quốc tế, Giải thưởng chuyên ngành Văn học-Nghệ thuật Trung ương và tương đương,; các tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam đã được xuất bản trên 20 năm, tính đến thời điểm xét hỗ trợ đã được tác giả (nhóm tác giả) hiệu đính, bổ sung và lập thủ tục tái bản vẫn được xét hỗ trợ.

3. Giới hạn đề tài: Công trình, tác phẩm văn học, nghiên cứu về Quảng Nam có nội dung phản ánh truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng; công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; những nhân tố, con người tích cực, tiêu biểu trong đời sống xã hội của tỉnh; thiếu nhi; văn hóa các dân tộc, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

4. Thời gian hỗ trợ: Các công trình, tác phẩm mà tác giả dự kiến phổ biến, xuất bản đến năm 2017.

5. Hồ sơ, thủ tục: Tác giả, nhóm tác giả gửi đơn (theo mẫu in kèm bên dưới hoặc download từ Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: http://vhttdlqnam.gov.vn) kèm theo 01 bản thảo (photo) và file mềm (nếu có) cho mỗi thể loại công trình, tác phẩm về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam qua Phòng Quản lý Văn hóa (số 02 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), chậm nhất là đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Hội đồng thẩm định sẽ xét chọn và công bố kết quả trên Báo Quảng Nam, Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, Tạp chí Đất Quảng, Trang tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vào tháng 11 năm 2017.

Bản thảo công trình, tác phẩm sẽ không hoàn trả lại cho tác giả.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ ông Trần Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam; điện thoại 0510.3852.821/0935.003.275; email:trdung1984@gmail.com.

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

HỖ TRỢ SÁNG TẠO VÀ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM,

CÔNG TRÌNH VĂN HỌC, NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG NAM

 

 


         Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

 

           

Họ và tên: ................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................................

Tôi làm đơn này trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam xét hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam.

Tên tác phẩm, công trình: .......................................................................

.................................................................................................................

Thể loại: .................................................................................................

Thời gian sáng tác: ..................................................................................

Thời gian dự kiến xuất bản:.....................................................................

Tôi cam đoan thực hiện đúng Quy định về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam).

Kèm theo 01 bản thảo tác phẩm, công trình.

   

                                                      ................., ngày… tháng… năm…

 

 

 

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
HAI NHÀ VĂN HỒ DUY LỆ VÀ NGUYỄN TAM MỸ ĐOẠT GIẢI A TẠI CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG (Ngày đăng: 17/07/2017 )
GIỚI THIỆU, RA MẮT NHIỀU TẬP SÁCH NHÂN DỊP NĂM MỚI (Ngày đăng: 06/03/2018 )
HƠN 80 THAM LUẬN THAM GIA HỘI THẢO "NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC QUẢNG NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN" (Ngày đăng: 02/04/2018 )
CHI HỘI VĂN HỌC MỞ TRẠI SÁNG TÁC NĂM 2018 (Ngày đăng: 05/07/2018 )
HỘI THI THIẾU NIÊN TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU SÁCH - HÈ 2018 (Ngày đăng: 08/08/2018 )
CHI HỘI VĂN HỌC MỞ TRẠI SÁNG TÁC TẠI MỸ SƠN (Ngày đăng: 21/02/2019 )
3 TÁC GIẢ QUẢNG NAM ĐOẠT GIẢI THƯỞNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI VHNT VIỆT NAM VÀ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM (Ngày đăng: 20/01/2020 )
NHÀ THƠ HUỲNH MINH TÂM ĐOẠT GIẢI A CUỘC THI SÁNG TÁC VĂN HỌC TỈNH BÌNH ĐỊNH (Ngày đăng: 19/05/2020 )
NHÀ THƠ NGUYỄN GIÚP THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC VĂN HỌC TẠP CHÍ VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI (Ngày đăng: 19/05/2020 )
Các tin cũ hơn:
BÁO QUẢNG NAM TỔNG KẾT, TRAO GIẢI CUỘC THI TRUYỆN NGẮN 2014-2015 (16/07/2015 )
TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY SÁCH VIỆT NAM (16/07/2015 )
TÁC GIẢ HUỲNH MINH TÂM ĐOẠT GIẢI NHÌ CUỘC THI THƠ VÀ TRUYỆN NGẮN “NGƯỜI ĐÔ THỊ” (16/07/2015 )
CHI HỘI VĂN HỌC ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT - LÀO (17/07/2015 )
2 HỘI VIÊN QUẢNG NAM ĐOẠT GIẢI TẠI CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VĂN HỌC VỀ ĐỀ TÀI GIAO THÔNG VẬN TẢI (19/08/2015 )
CHI HỘI VĂN HỌC ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC TẠI ĐIỆN BÀN, DUY XUYÊN, HỘI AN (31/08/2015 )
HỖ TRỢ 13 TÁC PHẨM, CÔNG TRÌNH VĂN HỌC VIẾT VỀ QUẢNG NAM (29/09/2015 )
ALPHA BOOK KHỞI ĐỘNG CUỘC THI "NGƯỜI VIỆT VIẾT CHO NGƯỜI VIỆT" (11/11/2015 )
NHÀ THƠ TRƯƠNG XUÂN ĐÔNG ĐƯỢC TRAO TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN (22/12/2015 )
NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ XIV ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI ĐẠI LỘC (06/01/2016 )
    
1   2   3  
    

Ấn phẩm mới

Liên kết website

 Cũng như thung lũng cho ngọn núi chiều cao, khổ đau cho lạc thú ý nghĩa; cũng như mạch nước là nguồn của suối, nghịch cảnh sâu sắc có thể là châu báu.
William Arthur Ward


Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng - nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình. Hãy để cuộc đời đổ đầy lại bạn. Dưới đáy u sầu, dường như điều đó là không thể - nhưng những niềm vui mới đang chờ đợi để lấp đầy khoảng trống
Pam Brown

Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, Bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
Tục ngữ Thụy Điển

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
Khuyết danh

Đôi lúc cũng cần thiết dừng chân trong cuộc hành trình theo đuổi hạnh phúc, và chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc.
Guillaume Apollinaire

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, Hôm nay, Và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
Groucho Marx

Khi một cây sồi đổ, cả khu rừng vang vọng tiếng đổ của nó, nhưng hàng trăm hạt sồi được cơn gió thoảng qua lặng lẽ gieo.
Thomas Carlyle

Thứ duy nhất có thể cứu được thế giới là phục hồi nhận thức của thế giới. Đó là công việc của thi ca.
Allen Ginsberg

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
Robert A Heinlein

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
Voltaire

Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh.
Mahatma Gandhi

Chúng ta ai cũng sẵn sàng tàn nhẫn cho một động cơ nào đó. Điểm khác biệt giữa người tốt và người xấu nằm ở sự lựa chọn động cơ.
William James

Không ai yêu một người phụ nữ vì nàng đẹp hay nàng xấu, ngu ngốc hay thông mình. Chúng ta yêu vì chúng ta yêu.
Balzac

Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng.
Mahatma Gandhi

Con đường an toàn nhất là không làm gì trái với lương tâm. Với bí mật này, chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống và không sợ chết.
Voltaire