|  Đăng nhập
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tiêu đề: MÙ SƯƠNG NGỌN KHÓI
Tác giả: Nguyễn Hưng Hải


Ngỡ là mây gió mù sương

trong hoa có một con đường ong bay

trong quả có một mầm cây

trong tay có một bàn tay ai cầm

trong khôn ngoan có lỗi lầm

dại bao nhiêu chả có lần khôn ngoan

khuyết cho nửa trái trăng vàng

tròn cho nửa trái trăng đang hao gầy

lập lòe vừa sáng vừa bay

đêm đang đom đóm mà ngày ở đâu

hóa ra cái yếm Thị Mầu

nửa là quả táo nửa câu ỡm ờ

trong câu thật có câu đùa

bội thu mà vẫn mất mùa dẻo thơm

chỉ còn đây rạ đây rơm

mù sương ngọn khói con đường lên mây...

N.H.H


Quay về
VĂN
HUỲNH THÚC KHÁNG TRƯỚC NGÃ BA THỜI ĐẠI
"DƯỚI ĐẤT TRÊN TRỜI GIỮA CÓ DÂN"
TẬP BÚT KÝ ĐẦU TIÊN VIẾT VỀ NHÀ TÙ ĐẾ QUỐC
THƠ
KÝ ỨC BIỂN
CHÚT TÌNH QUÊ
MÙ SƯƠNG NGỌN KHÓI
HỒN QUÊ HOÀI NIỆM
MỘT THOÁNG SÔNG NGUỒN
NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
NHỮNG KHÚC THƠ NGÀY XANH KHÓI RUỘNG